fbpx

Sprawdź, jaki jest

Twój Naturalny Styl Przywództwa

Polityka Prywatności i plików cookies

www.styllidera.pl

1. Postanowienia ogólne

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://styllidera.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Serwis,Portal). W tym zakresie kierujemy się zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

2. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania).
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu.
  3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – kontakt@styllidera.pl
  4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).
  5. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Dane te Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.

3.Zbieranie danych osobowych użytkownika oraz sposób ich wykorzystywania.

  1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju deklaracji legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Deklaracjami tymi w szczególności są realizacja umowy zawarta z użytkownikiem lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj.: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
  3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
  4. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów realizacji zamówień, działań marketingowych, newslettera oraz innych określonych w polityce prywatności lub regulaminie Sklepu.
  5. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi np. prokuraturze lub sądowi.

4. Środki ochrony danych osobowych.

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Akcelerator sp. z o.o., ul. Jasnogórska 27, 42-202 Częstochowa, KRS 0000617255, NIP 5223062880,  z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Środki te mają na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Akcelerator sp. z o.o., ul. Jasnogórska 27, 42-202 Częstochowa, KRS 0000617255, NIP 5223062880), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

Polityka plików cookies

1. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

2. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, ale ułatwiają korzystanie z niej. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

3. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: Google Analitycs, facebook, PayU.
4. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiązać  się to może z całkowitym uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu.
6. Logi dostępowe
1.Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną. Adres IP jest wykorzystywany ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych ruchu na stronie. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

7.Pozostałe dane
1. Co do zasady Tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, zamawianiu e-booków, zapisywaniu się na webinary, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe .

8.Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
2. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na głównej stronie Serwisu.
3. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: kontakt@styllidera.pl

Wersja z dnia 16.07.2018 r.